Spoortunnel Delft

Opdracht voor uitvoeringsontwerp paalfundering, bestaande uit gespoelboorde en ingetrilde GEWI-palen, geschroefde VSP-palen, stalen buispalen en vibro combinatiepalen Funderingscombinatie BaVo (Bauer Funderingstechnieken en Voorbij Funderingstechnieken)