Spoortunnel Delft

Opdracht voor opstellen testprotocollen, analyseren en rapporteren van totaal 5 series met ieder 3 stuks bezwijkproeven op gespoelboorde en ingetrilde GEWI-palen

Funderingscombinatie BaVo (Bauer Funderingstechnieken en Voorbij Funderingstechnieken)