Presentatie lezingenavond

Acécon houdt een lezing met de titel “De toekomstige Richtlijn Ankerpalen, een beproeving?”

KIVI NIRIA afdeling Geotechniek

Diverse opdrachten voor uitvoeringsontwerp paalfunderingen

Verschillende opdrachtgevers

Acécon richt samen met IFCO het bedrijf AnkerPaal Test Services BV (APTS) op.

APTS verzorgt het totaalpakket van proefbelastingen, analyse en rapportage testresultaten en uitvoeringscontrole op ankerpalen

Spoortunnel Delft

Opdracht voor uitvoeringsontwerp paalfundering, bestaande uit gespoelboorde en ingetrilde GEWI-palen, geschroefde VSP-palen, stalen buispalen en vibro combinatiepalen Funderingscombinatie BaVo (Bauer Funderingstechnieken en Voorbij Funderingstechnieken)

Spoortunnel Delft

Opdracht voor opstellen testprotocollen, analyseren en rapporteren van totaal 5 series met ieder 3 stuks bezwijkproeven op gespoelboorde en ingetrilde GEWI-palen

Funderingscombinatie BaVo (Bauer Funderingstechnieken en Voorbij Funderingstechnieken)