Diverse opdrachten

Uitvoeringsontwerpen, 2nd opinions, overall assistentie ontwerp bouwkuipen, protocollen alsmede analyse en rapportages proefbelastingen, coördinatie engineering bouwrijp maken en hulpconstructies, studies, presentaties, etc.

Verschillende opdrachtgevers

Oprichting Acécon adviesbureau voor funderingstechnieken