Bouwkuipen

De complexiteit van bouwkuipen vereist een integraal ontwerp gericht op minimaliseren van omgevingsbeïnvloeding en optimalisatie van de constructie.

Wij kunnen u adviseren over complete bouwkuipen of onderdelen daarvan, inclusief het leveren van detailberekeningen.

Ankerpalen

Het gebied van ankerpalen is dé specialisatie van Acécon. Alle verschillende ankerpaal systemen zijn ons goed bekend, zowel qua ontwerp als uitvoering. In relatie tot de CUR Richtlijn Ankerpalen, waarvan Acécon rapporteur is, blijven wij intensief betrokken bij verdere ontwikkelingen.

Wat betreft de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van deze uitvoeringsgevoelige elementen ligt bij ons de lat hoog.

Onderwaterbeton

Acécon kan voor u onderwaterbetonvloeren uitwerken, integraal met de trekelementen. Door deze gecombineerde aanpak worden suboptimalisatie en afstemmingsproblemen tussen verschillende ontwerpende partijen voorkomen.

Verankeringen

Of het nu gaat om gespoelboorde groutankers, zelfborende of geschroefde groutinjectieankers, al deze verankeringssystemen voor grondkerende wanden zijn ons goed bekend. Behalve het ontwerp van de ankers kunnen wij desgewenst ook de detailberekeningen maken van de bijbehorende ankerstoelen en gordingen. Tevens kunt u bij ons terecht voor het beoordelen van de controle- en geschiktheidsproeven.

Indrukken van damwanden en buispalen

Het indrukken van stalen damplanken en buispalen is een techniek waarbij het succes sterk afhangt van een goede combinatie van toe te passen damplank en type dukmachine enerzijds en planklengte en grondgesteldheid anderzijds. Vanuit een ruime ervaring met Silent Pilers kunnen wij u hierover adviseren, inclusief het maken van een prognose van te verwachten indrukkracht en uitvoerbaarheid.

Stempelramen

Iedere bouwkuip vraagt vanwege z’n unieke geometrie, specifieke randvoorwaarden en beschikbaarheid van profielen, steeds weer om een andere pasklare oplossing voor het te monteren stempelraam. Wij kunnen voor iedere situatie wel een voorstel doen en de benodigde detailberekeningen verzorgen.

Overige technieken

Ook voor overige funderingstechnieken kunt u bij ons terecht, zoals:

  • paalfunderingen
  • bodeminjectie
  • funderingsversterking
  • soil mixing

2nd opinions

Vanwege onze onafhankelijkheid kunt u bij ons ook goed terecht voor het laten uitvoeren van 2nd opinions. Voor uiteenlopende situaties en opdrachtgevers hebben wij studies uitgevoerd.